้Host-APT

Microsoft Solutions

 • Active Directory, Migrate or Upgrade
 • File Server
 • WSUS
 • DHCP Hot Standby, Load Balance
 • DNS
 • IIS
 • Active Directory Certificate Services (AD CS)
 • Hyper-V Failover Cluster
 • Microsoft Exchange DAG, Hybrid configuration
 • Microsoft SQL Failover clustering, AlwaysOn Availability
 • Microsoft Azure
 • Microsoft 365 email migration

Hypervisor Technology

Security

Backup solutions and Disaster Recovery

ออกแบบ ติดตั้ง Backup & DR Site ที่ให้เหมาะกับธุรกิจ

มีระบบ Backup & DR Site ที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับทุกธุรกิจ ตามกฎ 3-2-1 Backup Rules
ด้วยการออกแบบระบบ Data Protection

Zetta Comp Co.,Ltd.

33/288 Chaloem Phra Kiat Ratchakan Thi 9 Soi 87, Prawet, Prawet, Bangkok. 10250
Telephone: 092-141-4569
E-mail: info@zettacomp.co.th
Website: www.zettacomp.co.th